دپارتمان و اشخاص مسوول

آقای علی فراز

09124063680

مدیریت

آقای مهیار رضایی سوادکوهی

09122396840

rezaee.mahyar@gmail.com

ساعات کاری روز عادی

شنبه – چهارشنبه 9:00 – 17:00
پنجشنبه 9:00 – 13:00