تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه ایرانتکس 98

به اطلاع شرکت کنندگان در بیست و پنجمین نمایشگاه ایرانتکس می رساند تاریخ نمایشگاه به شرح زیر تغییر یافت:
۱۸ م لغایت ۲۱ م آذرماه ۱۳۹۸
ستاد برگزاری نمایشگاه